مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر حسین جباری خامنه ای
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکh_jabbari[a]tabrizu.ac.ir
رشته تحصیلیآمار
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار دانشگاه تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://mathematic.tabrizu.ac.ir/fa/faculty/50/BodyView/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D8%AE
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۳۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: