مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر محمدتقی پیربابایی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکpirbabaeitabriziau.ac.ir
رشته تحصیلی معماری اسلامی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://architecture.tabriziau.ac.ir/?PageID=2&BasesID=7&ID=24&TabID=14
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: