مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر احد صمدی
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکsamadisut.ac.ir
رشته تحصیلیمتالوگرافی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتدانشیار دانشگاه صنعتی سهند
نشانی صفحه شخصیhttp://mae.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=19
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: