مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر محمدعلی کی نژاد
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکma_kaynejadtabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیمحیط‌زیست
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتاستاد دانشگاه تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://tabriziau.ac.ir/page/3/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.html
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: