مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر احمد جهانگیری
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکa_jahangiritabrizu.ac.ir
رشته تحصیلیزمین شناسی- پترولوژی
پست سازمانیعضو هیئت تحریریه
محل خدمتاستاد دانشگاه تبریز
نشانی صفحه شخصیhttp://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?jahangiri
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۱۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: