مشخصات افراد - پژوهه باستان سنجی
Close

Logo

پژوهه باستان سنجی

آقای دکتر مسعود باقرزاده کثیری
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکm.kasiritabriziau.ac.ir
رشته تحصیلیمهندسی فرآیند
پست سازمانیمدیر مسئول و جانشین سردبیر
محل خدمتدانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، تبریز، ایران
نشانی صفحه شخصیhttp://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/M-B-Kasiri
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۹/۲۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: