:: پرسش‌های متداول ::
:: سوالات متداول
#

بعد از پذیرش مقاله چه مدت طول میشکد تا به چاپ برسد؟


مقالات براساس زمان پذیرش و تأیید نهایی توسط داوران به ترتیب در نوبت چاپ قرار میگیرند در حال حاضر این زمان حداکثر حدود 4 ماه است


۱۳۹۵/۷/۲۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید