:: دوفصلنامه ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی فنی و خوانش خطوط سکه های مسی حفاری شده از محوطه تاریخی فیض آباد کاشان
حمیدرضا بخشنده فرد 1، محسن جاوری2
1- استادیار دانشگاه هنر اصفهان ، hr.bakhshan@aui.ac.ir
2- استادیار دانشگاه کاشان
چکیده:   (218 مشاهده)
چکیده
سکه بهترین ماده برای تشخیص دوره‌های تاریخی و فرهنگی و شناسایی ویژگی‌های دقیق دوره‌هاست. در سال 1393 کاوش هایی توسط هیات باستان شناسی به سرپرستی دکتر رضا نوری و دکتر محسن جاوری در محوطه تاریخی فیض آباد کاشان انجام شد که علاوه بر به دست آمدن بخش هایی از بافت این روستا روی کف یکی از فضاها پنجاه عدد سکه مسی در عمق دو و نیم متری به صورت مجتمع در مساحتی یک متری به دست آمد. این سکه ها مهم ترین داده های تاریخ دار به دست آمده از کاوش های باستان شناسی در این محدوده است. هدف این پژوهش خوانش خط، شناخت شیوه ساخت و ضرب این سکه ها،  شناسایی ترکیب شیمیایی، نوع آلیاژ، مقایسه و تطبیق بود. بدین منظور از روش های آنالیز دستگاهی نظیرSEM-EDS  ،، روش های متالوگرافی و رادیوگرافی استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ روبشی و همچنین نتایج آنالیز عنصری (EDS) و اسکن خطی نشان می دهد، سکه آلیاژی از مس، سرب و قلع است. نتایج بررسی های متالوگرافی در نمونه های مورد بررسی نشان دهنده ساختار دوقلویی مکانیکی است. ریز ساختار اچ شده حاکی از تبلور مجدد و همراه با تغییر شکل ناشی از مراحل ضرب سکه است، هم خطوط دوقلویی و تا حدودی خطوط لغزش و تغییر ظاهر در ریز ساختار قابل رویت است. همچنین نتایج مبین خوانش نسبی خط و نقش بر روی برخی از سکه و شباهت و تطبیق این سکه ها با سکه های ایلخانی است.
واژه‌های کلیدی: خوردگی، سکه های مسی، محوطه تاریخی فیض آباد کاشان، SEM- EDS، دوقلویی، دوره ایلخانی
     
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۰/۷XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها