میکرومورفولوژی محوطه نوسنگی مهتاج دشت بهبهان - پژوهه باستان سنجی

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد باستان‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه
2- استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه ، hojjatdarabi@gmail.com
3- پژوهشگر موزه نئاندرتال در آلمان، بنیاد پژوهش‌های پارینه‌سنگی دیارمهر
چکیده:   (133 مشاهده)
یکی از پرسش‌های اساسی در مورد محوطه¬های دوره نوسنگی فلات ایران کاربری آن‌ها ازنظر میزان یکجانشینی و یا کوچ روی است که تشخیص آن می¬تواند میزان تحرک انسان را در چشم‌انداز طبیعی در آن دوره مشخص نماید. در همین راستا و نیز باهدف بررسی نقش عوامل انسانی و طبیعی در شکل¬گیری نهشته¬های به‌جای مانده در تپه مهتاج (اواخر هزاره هشتم تا اوایل هزاره هفتم قبل از میلاد)، مطالعه میکرو مورفولوژی انجام‌شده است. بر این اساس مراحل مختلف رسوب¬گذاری مرتبط با فازهای استقراری شناسایی‌شده است که با کف‌سازی، اندود گل اخرا، تعدد پرشدگی‌ها، ذرات فراوان زغال و استخوان، مواد دفعی و مواد آلی و کانی نظیر فسفات همراه بوده است. در این تحقیق علاوه بر کف¬های استقراری مربوط به فازهای اصلی استقراری، آثار دو کف زیستی دیگر که حاکی از استقرار موقت بوده، دیده‌شده است. ازجمله یافته¬های مهم دیگر در مقاطع، وجود عارضۀ دفعی مربوط به نشخوارکنندگان متوسط الجثه در تحتانی¬ترین مرحله استقراری است؛ که می¬تواند نشان¬دهندۀ استفاده از محوطه در نیمه دوم هزارۀ هشتم ق.م، توسط کوچ¬نشینان و دام‌پروران اولیه باشد. مطالعه ژئوشیمیایی نیز نشان می¬دهد که شرایط قلیایی رسوبات محوطه، در ماندگاری عارضه دفعی مذکور نقش مهمی داشته است. از دیگر نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه شواهد وجود آشفتگی زیستی ناشی از فعالیت¬ جانداران خاکزی در بین لایه¬ها و نیز بروز برخی پدیده¬های فیزیکی ناشی از تغییرات دما، مانند ترک¬های گلی ایجادشده در اثر گرما و پیچ و تاب¬خوردگی¬های جریانی و وجود گر هک‌های اکسید آهن به‌صورت پراکنده است که همگی نشان-دهندۀ استفادۀ کوتاه¬مدت و فصلی از محوطه در طی فصول خنک و مرطوب¬تر سال است. این نتیجه با شرایط جغرافیایی و اقلیمی امروزی دشت بهبهان و نیز دیگر شواهد باستان‌شناسی محوطه از قبیل حجم کم نهشته¬ها و تراکم پایین یافته¬های آن مطابقت دارد.
     
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1398/12/11 | پذیرش: 1399/4/30 | انتشار: 1399/4/10 | انتشار الکترونیک: 1399/4/10