:: دوفصلنامه ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هرمنگان
مرتضی خانی پور 1، کمال الدین نیکنامی2
1- دانش آموخته دکتری پیش از تاریخ دانشگاه تهران ، khanipoor.m@ut.ac.ir
2- استاد دانشگاه تهران
چکیده:   (186 مشاهده)
طی چند دهه گذشته کاوش­های متعددی در محوطه­های نوسنگی فارس صورت گرفته که نتایج حاصل از این پژوهش‌ها منجر به ارائه گاهنگاری­ها و نظرات مختلفی شده است. بیشتر پژوهش­های صورت گرفته متمرکز بر حوضه رود کر بوده این در حالی است که فارس دارای ویژگی­های زیست‌محیطی متفاوت بوده که این زیست‌بوم بر شکل‌گیری فرهنگ­ها در طول دوران مختلف تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین جهت درک بهتر فرهنگ­های پیش‌ازتاریخی نیاز است تا دشت­ها و دره­ها موردبررسی و مطالعه قرار گیرند تا بتوان تحلیلی جامع­تر ارائه نمود. ازاین‌رو با توجه به وجود برخی سؤالات و ابهامات موجود در شناخت فرهنگ­های نوسنگی باسفال فارس محوطه هرمنگان واقع در حوضه رودخانه بوانات مورد کاوش قرار گرفت. طی کاوش صورت گرفته دو فاز استقراری شناسایی شد که به‌طور نسبی مواد فرهنگی آن قابل‌مقایسه با تل موشکی، جری ب، بشی، کوشک هزار و تپه رحمت‌آباد است. در این مقاله سعی برآن است تا در ابتدا به گاهنگاری نسبی و مطلق این محوطه پرداخته شود و سپس با توجه به گاهنگاری مطلق این محوطه و دیگر محوطه­های نوسنگی نیمه شمالی فارس و همچنین مقایسه مواد فرهنگی و شناخت شاخصه­های فرهنگی به ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی در این منطقه شویم. جهت تاریخ­گذاری محوطه هرمنگان 8 نمونه زغال و استخوان حیوانی به آزمایشگاه دانشگاه توکیو ارسال شد که نتایج نشان می­دهد این محوطه در حدود 6373 پیش‌از میلاد مورد استقرار قرار گرفته و تا حدود 5950 پیش ازمیلاد ادامه داشته است. با توجه به شباهت مواد فرهنگی بشی با محوطه هرمنگان، رحمت‌آباد و موشکی و گاهنگاری­های مطلق این محوطه­ها در نظر گرفتن فاز بشی چندان منطقی به نظر نمی­رسد، بنابراین با مقایسه مواد فرهنگی و گاهنگاری­های مطلق صورت گرفته در دیگر محوطه­ها می­توان توالی گاهنگاری شامل رحمت‌آباد (7500-7000 پ.م)، شکل­گیری موشکی (7000-6400 پ.م)، موشکی (6400- 6000 پ.م)، جری (6000-5600 پ.م) و شمس‌آباد (5600-5200؟) برای دوره نوسنگی فارس ارائه نمود.
 
واژه‌های کلیدی: دوره نوسنگی، محوطه هرمنگان، سالیابی، کربن 14.
     
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۰/۷XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها